Forside

Vilhelms Skibslaug's bestyrelse :
 
Formand:
Klaus Rigger Gilleleje Hovedg.24,1.tv, 3250 Gilleleje 2331 1301 riggernielsen@gmail.com
Næstformand:
Jørgen Nissen Anemonevej 6, 3250 Gilleleje 4831 8219 jnissensunshine@live.dk
Kassemester:
Klaus Rigger Gilleleje Hovedg.24,1.tv, 3250 Gilleleje 2331 1301 riggernielsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemer:
Finn Nielsen Blitsevangen 39, 3230 Græsted 5154 1429 finn.fidibus.nielsen@gmail.com
Peter Sørensen Gilleleje Hovedg.22 1.th, 3250 Gilleleje 4911 3069 peterradar@hotmail.com
Flemming Bailey Kastanie Alle 3F, 3250 Gilleleje 2043 8423 oldfbailey@gmail.com
Claes Wernersson Egemosegårdsvej 10, 3210 Vejby 2982 3626 claeswe@mail.dk
Suppleant:
Ingelise Brandt Krondrevet 36, 3140 Ålsgårde 2330 8509 ingelise@brandt.mail.dk
 
Skippere:
Poul Erik Clausen Parkvej 311, Gilleleje 6137 5912
Lars Thomsen Østre Alle 35 B, Gilleleje 2062 7283 ltt.gilleleje@gmail.com
Jørgen Nissen Anemonevej 6, Gilleleje 4831 8219 jnissensunshine@live.dk
Flemming Bailey Kastanie Alle 3F, Gilleleje 2043 8423 oldfbailey@gmail.com
Finn Nielsen Blitsevangen 39, Græsted 5154 1429 finn.fidibus.nielsen@gmail.com
Kim Villadsen Svend Henriksensvej 26, Gilleleje 2926 1231
Steen Billenstein Birkevang 141, Gilleleje 2425 4036 steen.billenstein@webspeed.dk
Klaus Rigger Gilleleje Hovedgade 24, 1.tv, Gilleleje 4055 1345 riggernielsen@gmail.com
Michael Fougt Solvænget 23, Gilleleje 6199 0490 fougt@os.dk
Claes Wernersson Egemosegårdsvej 10, 3210 Vejby 2982 3626 claeswe@mail.dk
 
Kontaktpersoner:
Motor:
Hans-Ole Laulund Thomsen Grønnevang 120, Gilleleje 4830 1178
Rig og sejl:
Klaus Rigger Gilleleje Hovedg.24,1.tv, Gilleleje 4055 1345 riggernielsen@gmail.com
Elarbejde:
Peter Sørensen Gilleleje Hovedg.22, 1.th, Gilleleje 4911 3069 peterradar@hotmail.com
Klargøring:
Claes Wernersson Egemosegårdsvej 10, Vejby 2982 3626 claeswe@mail.dk
Vilhelm's Webmaster
Steen Billenstein Birkevang 141, Gilleleje 2425 4036 steen.billenstein@webspeed.dk

Medlemmer af lauget, der ønsker at deltage i sejlads med Vilhelm, bedes kontakte
formand/næstformand eller en af skipperne.

Vi gør opmærksom på, at al medlemssejlads med Vilhelm er for egen regning og risiko.


Eventuelt nyt medlem i lauget, kontakt venligst :
Formand Klaus 'Rigger', telefon 4055 1345, mail: riggernielsen@gmail.com
eller
Museum Nordsjælland, telefon 7217 0240, mail: post@museumns.dk

(Kontingent ca.200kr/år afh.af alder, m.m.)