Forside

Historien om Vilhelm

H 458 Vilhelm blev bygget i 1888 i Lynæs på den nordvest-lige kyst af Sjælland af den berømte bådebygger Peter Madsen til bagermester Vilhelm Hansen, Atterup. Hensigten var, at den skulle benyttes som lystsejler om sommeren og som fiskerbåd om vinteren.

I 1900 blev Vilhelm solgt til en fisker i Gilleleje, og 18 år senere overtog en svigersøn halvparten. På den tid var det meget almindeligt, at 4, 6 eller endnu flere fiskere sammen ejede en båd som Vilhelm.

Købmænd, tømmerhandlere og andre handelsmænd kunne også være med-ejere for at sikre transporten af egne varer. Vilhelm har dog kun haft én eller to ejere ad gangen - og altid fra samme familie.

I de første 17 år havde Vilhelm ingen motor, og fiskeriet såvel som transporten, bl.a. af kartofler, som blev solgt i Nyhavn, blev styret af vind og vejr. F.eks. kunne en fisketur til Anholt enten vare dage eller uger.

Besætningen bestod af 3-5 mand. Som regel medbragte de en jolle, som blev benyttet, når nettene blev sat ud eller trukket ind.

Indtil 1959 havde Vilhelm hjemsted i Gilleleje. Derefter forsvandt båden fra Nordkysten og skiftede ejer 4 gange, indtil Gilleleje Museum købte den i foråret 1988.

I 1993 - efter 5 års omfattende restaurering - blev Vilhelm atter indviet, og siden har båden fungeret som sejlende museum. Den brede, sødygtige Vilhelm er typisk for de både, der blev brugt ved datidens fiskeri ud fra den nordlige kyst af Sjælland. Bundforholdene i Kattegat er af en sådan art, at søen tit er barsk, også når det ikke blæser ret meget. Vilhelm er dog særdeles stabil, også i hårdt vejr.

Vilhelm vedligeholdes, bemandes og sejles flittigt sommeren igennem af de over hundrede frivillige i "Vilhelms Skibslaug".