Forside

Sejlplan, og andre aktiviter for Vilhelm

Vi sejler hver mandag aften.
Men efter 1. september: HVER LØRDAG kl. 10

Vilhelm ligger i den gamle havn (vestligst), lige ved udløbet af Søborg Kanal
Afgang normalt kl. 19, og sejler i nogle timers tid.

Man skal være medlem af Vilhelms Skibslaug.

Indmeldelse i lauget,
kontakt vor formand Klaus Rigger på mail riggernielsen@gmail.com
eller på telefon til Museum Nordsjælland 7217 0240
- eller e-mail: post@museumns.dk
Kontingent 300kr/år

Sejlplan for årets togter og andre aktiviteter
Hold øje med planen, der kommer måske nye aktiviteter til.

Dato Aktivitet Skipper/kontakt
xx.marts Stormøde Rigger 2531 1301