Forside

Siden sidst 3. Mar 2005

Formanden beretter: (8 december 2004)

Båden er kommet på land for at få lavet nyt dæk. Det har desværre vist sig at det gamle dæk var så råddent, at en reperation ikke var forsvarlig.

Der bliver lagt et dæk af sibirsk lærk, en langsomtgroende træsort der er meget velegnet til dette formål. Så når dette er færdiggjort sidst på året, skulle vi have en god tæt båd igen. Det viste sig at de fleste af hynderne også må fornyes, hvilket jeg søger sponsorer til.

"Vilhelm" bliver kørt ind i bådbyggerhallen sammen med rundholterne, der er i god stand og kun skal have en gang lak.

Er man intereseret kan man altid gå på bådebyggeriet og følge arbejdet.

Vi fra bestyrelsen, håber på at prisen der er på ca. 100500.- kr holder, da det naturligvis er en kæmpe udgift som ingen havde regnet med. Økonomien er delvis på plads, bådebyggeriet har været meget velvillige m.h.t. betalingsterminer. Jeg håber at de fonde jeg har søgt, om en lille håndsrækning, vil være positive og hjælpe os.


Her følger billeder fra bådebyggeriet:Næste ældre *Siden sidst*
Forside