Forside

Stormøde 19 marts 2005 med dagsorden og efterfølgende referat.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Laugsformandens beretning til godkendelse.
3) Opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen.
(bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv).
4) Valg af suppleant.
5) Udarbejdelse af Vilhelmkalender.
6) Planlægning af forårsklargøring og drøftelse af eventuelle forandringer.
7) Eventuelt.

Referat:

Stormødet startede kl 14:19. Steen Bech-Andersen blev valgt som dirigent og Steen konstaterede at Stormødet var lovlig indkaldt.

Formanden Klaus Rigger's beretning omhandlede bl.a at Vilhelms dæk nu var færdiglavet. Der var kommet ny kabys og ny lænsepumpe. 75.000 kr var skaffet. Man forventede at de samlede udgifter ville beløbe sig til 130.000 kr. Men formanden var dog fortrøstningsfuld på at de sidste penge nok ville blive fremskaffet..
Man havde mærket at der blev pustet i nakken med baggrund i MARTHA's forlis. Derfor var der også anskaffet nye oppustelige redningsveste. Klaus Rigger havde fremskaffet nye madrasser. Nye skotter til grej var også blevet lavet. Bdrd. Petersen havde sponoreret en lejder med bøjle ved kaj, så det var blevet sikrere at komme op og ned til skivet. Formandens beretningen blev godkendt m/applaus.

Alle blev genvalgt. Dog blev Kim erstattet af Finn. Flemming blev valgt også ind. Herved er bestyrelsens antal forøget med ét medlem. Suppleanten også genvalgt. Se rettelserne under menupunktet 'Bestyrelse'

Sejlplan:, blev gennemgået. - Se den nye sejlplan under menupunktet 'Sejlplan'
Klargøring:, her lægges ud allerede 28 marts (2. påskedag) kl 09:00
Evt.:, Trøjer købes hos Jess.
Herefter tog Formanden for Gilleleje Museum, Bertil Christensen, ordet og sagde mange pæne ting om Vilhelms Skibslaug. Vi præsenterede os godt ude hvor vi kom. Han fortalte os lidt om sin opvækst hvor han som barn selv havde sejlet med Vilhelm på kartoffel-turene sammen med 'Kartoffel-Louis' som var hans ?morfar. Han følte derfor meget for Vilhelm nærmest som en del af hans egen famile. Bertil bad os indtrængende om at reklamere for vort nye Fyrmuseum ved Nakkehoved som åbner den 22 maj
Mødet sluttede 15:31 med at dirigenten takkede med et smil for passende god ro og orden, og formanden takkede for i dag.

Steen Billenstein /referent /webmaster

Næste ældre *Siden sidst*
Forside