Forside

Siden 11. apr 2005

Uddrag fra bestyrelsesmøde 11. april 2005
Der vil være pinsetur til Ebeltoft. Afgang torsdag 12 maj kl. 12

Historiens dag 22. maj
Ingelise og Lis Mathiasen sender breve ud. Vi deltager i en landsomfattende kampagne med mange institutioner, museer, foreninger mm., arrangeret af kulturarv-styrelsen og T.S. Alle med træbåde mødes ved træbroerne foran sejlklubben og holder 'åbent skib' fra 11-17 denne søndag, fortæller om sit skibs historie til eventuelle gæster, og Vilhelm sejler en tur forbi det nye Fyrmuseum v/ Nakkehoved Fyr. Formidling, hygge samvær omkring bådene.

Nyt fra T.S.
Bestyrelsen i TS taler stadig om den gæstfrihed og interesse de mødte i Gilleleje ved pinsestævnet 2003, og har forespurgt, om vi kunne tænke os at være værter ved et medlemsmøde for TS i foråret 2006. Sejlklubben har sagt ja til at stille lokale til rådighed. (igen - tak) og TS står for arrangementet og arbejder videre med planeren. Vi har mange ting at byde på, -måske det nye Fyrmuseum kan vises frem?

Husk Havnsøtur Kr.Himmelfart 5-8 Maj Kontakt Kim

Næste ældre *Siden sidst*
Forside