Forside

Referat fra Vilhelms Skibslaug’s Stormøde lørdag den 11. Marts 2006 i Gilleleje Sejlklub

1. Valg af dirigent
2. Laugformandens beretning tilo godkendelse
3. Opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen
4. Valg af supplement
5. Udarbejdelse af Vilhelm-kalenderen
6. Planlægning af klargøring (forandringer)
7. Eventuelt

1. Klaus Rigger ønskede alle velkommen, foreslog Lars som dirgent.
Lars modtog valget, og konstaterede at det var lovligt indkaldt.

2. Klaus afholdt beretningen, kan i øvrigt læses i ’Kanalen’.
Spørgsmål og svar:
Kunne tilføje at Redningsflåderne får 25% rabat ved eftersyn hos Viking i Esbjerg
Endvidere at Skibslauget har fået 59.000 kr fra ’Hr. Møller’, for hvilket lauget er meget meget taknemlig.
IngeLise redegjorde for de forviklinger der trods i ærdig planlægning havde fundet sted, for hvilket Lauget
ingen indflydelse havde.
Nissen spurgte til hvornår Ruffet ville været færdiggjort. Svar: Snarest.
Villy: Hvad med højden på Ruf. Det var godkendt ok.
Per: Vanskelig at blive medlem. Bertil: Der er allerede blevet fulgt op med ændrede arbejdsgange.
Jan + Vagn: Ændrede medlemsnumre. Rigtig, alle Vilhelm-medlemmer ændret nummer til større end 5000.
Beretningen godkendt med applaus.

3. Alle i Bestyrelsen genvalgt.

4. Og IngeLise fortsætter som suppleant.

5. Vilhelm-kalenderen
Dato Aktivitet Skipper/kontakt
24-28 Maj Havnsø (Kr.Himmelfart) Kim
2-5 Juni Nakskov (Pinse) Finn ?/Flemming
22 Juli Fejø, Drivkvase-træf Ukendt
22-27 Juli Øhavet Rundt Ukendt
15-21 Aug. Frederikshavn, Tordenskjolds dage Klaus
25-29 Aug Ebeltoft, Sletterhage om bb Peter
?? Aug Nyhavn, Kaffekop Kim
23-24 Sep. Dragør, Afdansningsbal Nissen

Torsdag 6. April kl. 19:00 Foredrag,
Steen Billenstein fortæller om sejlads med en tremastet gaffelrigget skonnert
fra Mexico over Cuba til Bermuda Klik Her

6. Planlægning for klargøring
Er afhængig af vejret og havnen, Her henvises til hjemmeside.
Kim overdrager jobbet som igangsætter til Klaus. Edvin udgår af listen.

7. Eventuelt.
SteenBA: kunne oplyse at der være 12.000 i banken og at kontantbeholdningen udgjorde 2.405 og 50 øre.
IngeLise Ikke busseroner, men der er interesse. Anbring LINK til vor hjemmeside hos TS.
Klaus: Sikkerhedsprocedurer optrammes, Skærven: Det er skipperne der skal efteruddannes.
Peter H: Evt. beløb med på tur. Klaus: Udgifter refunderes, redegjorde for skibskassen mht småudgifter.
Hanne: Hvordan med at kundgøre aflysning? Her udspandt sig en længere omgang. Det kunne konstateres
at Skipperne i 95% ? altid er tilstede. Men de havde INGEN mulighed for at vide om der var tilstrækkelig (=2)
befarne gaster.
Trods sms og andet elektronik vil det være uoverkommeligt at chekke 200 medlemmer om der kunne komme 2....
Telefonnumre på skippere findes på hjemmesiden og følger også nedenstående referatet.
Afsluttet med at bestyrelsen ville afgøre hvorledes kommunikationen til medlemmerne ville foregå.
SteenBA: Trøjer kan bestilles og betales på forhånd (!).

Mødet afsluttet ca. kl. 16. Bestyrelsen og skippere blev takket for indsatsen.

Referent: Steen Billenstein.

Billeder fra Stormødet:


Medlemmerne set mod ENE.


Medlemmerne set mod WNW.


Dirgenten takker for god ro og orden.


Vilhelm får snart et nyt ruf over motorrummet.

Skippere:
Navn Adresse Telefon
Poul Erik Clausen Parkvej 311, Gilleleje 4830 0912
Lars Thomsen Østre Alle 35 B, Gilleleje 4830 1994
Jørgen Nissen Anemonevej 6, Gilleleje 4831 8219
Flemming Bailey Fyrvejen 11, Gilleleje 4830 2423
Finn Nielsen Klokkervang 2, Gilleleje 4871 7878
Kim Villadsen Svend Henriksensvej 26, Gilleleje 4830 2936
Steen Billenstein Birkevang 141, Gilleleje 4836 1320
Jes Kjerulff Kronborg 10A, Helsingør 4929 8940
Peter Sørensen Alfavej 4 C, 2.th., Gilleleje 2580 8962
Klaus Rigger Gilleleje Hovedgade 24, 1.tv, Gilleleje4055 1345
Erik Rasmussen Bakkebjergvej 27 b, Vejby 4871 7076


Næste ældre *Siden sidst*
Forside