Forside

Referat fra bestyrelsesmøde 8 Juni .

Tilstede: Klaus R., Jørgen N., Steen B-A, Steen H., Peter S., Leo, Finn, Flemming B., Ingelise

Pinsetræf i Nakskov.
Foranlediget af Pinseturen til TS-stævnet i Nakskov, men også med henblik på den øvrige sejlads
med Vilhelm på ture og til daglig, har bestyrelsen drøftet og besluttet at skærpe opmærksomheden
omkring de regler, der gælder for sejlads med Vilhelm.
Det indskærpes skippere og besætning at overholde dissse !!

Ændring af sejlplanen 2006.
Det har vist sig at Nyhavns Kaffekop falder på samme tidspunkt som Sletterhage om bagbord,
har vi besluttet at deltage i Nyhavns Kaffekop.

Tidsplan:
Kl. 10 Skippermøde på Wx?tan samt betaling af madbillet 80 kr.
kl. 11 Udsejling af Nyhavn. Vhf-kanal 68.
Kl. 16 Afblæsning af kapsejlads
Kl. 17-18 indsejling til Nyhavn
Kl. 18.30 Fællesspisning på Chr.havn Døtreskolen, sponsor-præmier, musik, hygge

Kontakt for tilmelding: TS-repræsentant i Nyhavn
Erich Erichsen tlf. 3284 0881 eller mail: ere@tib.dk

Referent Ingelise Brandt.
Næste møde mandag 7. August kl.19 i Skipperstuen.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside