Fra formanden. 29 nov. 2006

Vi har forleden holdt bestyrelsesmøde i lauget.
Dato for Stormødet 2007 er fastlagt, det bliver lørdag den 10 Marts kl. 14:00 i Sejlklubben.
På Stormødet kan der som sidst bestilles bluser. Endvidere kaffe og kage under mødet.

Vilhelm har jo været langt omkring i år:
Pinsetræf med indlagt TS møde i Nakskov, Vilhelm har også været i Havnsø og Frederikshavn og
senere endnu den store tur til Limfjorden rundt, så den gamle "herre" har fået rørt sig.

Der er taget en del fotos som nu bliver bearbejdet, og vil snart være tilgængelige i Vilhelms forende.

Det er skønt at konstantere, at dækket nu endelig er tæt, så tæt det nu kan være, og alt fungerer
tilfredsstillende.

Men hensyn til kølhaling vil det blive bekendtgjort senere, det bliver en rimelig stor omgang, ballasten
skal ud, og fribordet skal slibes i bund, det er tiltrængt.

I februar forsøgte vi at få Erik Vedersø til foredrag, men han måtte melde afbud på grund af sygdom.
Jeg har talt med ham, han er endnu ikke helt rask, men jeg skal kontakte ham efter nytår, så måske...
Vi nåede jo en tilmelding på ca. 100 sidste gang.

mvh. Klaus Rigger.


Billede fra en sejlads i sommer med frisk vind.


- og så er der serveret frokost ...

Næste ældre *Siden sidst*
Forside