Forside

Referat fra Vilhelms Skibslaug’s Stormøde lørdag den 10. Marts 2007 i Gilleleje Sejlklub

1. Valg af dirigent
2. Laugformandens beretning til godkendelse
3. Opstilling og valg af kandidater til bestyrelsen
4. Valg af suppleanter
5. Udarbejdelse af Vilhelm-kalenderen
6. Planlægning af klargøring
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Klaus Rigger ønskede alle velkommen, foreslog Jørgen som dirgent.
Nissen modtog valget.

2. Laugformandens beretning
Klaus afholdt beretningen som blev godkendt med applaus.

3. Valg
Alle i Bestyrelsen genvalgt.

4. Valg af supplenat
IngeLise fortsætter igen som suppleant, og fungerer OGSÅ som kontakt til Træskibs-
sammenslutningen.

5. Klargøring.
Villy Eventyr vil være kontaktperson, -tovholder- for klargøringen. Telefon 2044 4254
Skibet skal slibes, men malingen skal ikke brændes som tidligere foreslået.
Gammel ballast skal ud, erstattes af bly.
Villy kontakter havnefoged for løft.
Når tidspunkt er afklaret, forhåbentlig lige efter 16. april, vil datoen stå her på
hjemmesiden.

5. Vilhelm-kalenderen
Kan ses allerede på hjemmesiden

7. Eventuelt
Kasseren oplyste at kontantbeholdningen var på 1638,06 kr, og på bankbogen 15.322 kr.
Claus fortalte at et sprayhood var under udarbejdelse. Dette vil gøre sejladsen mere behagelig
for de ombordværende om læ i forbindelse med kokkerering.
Peter efterlyste bestyrelsesreferater på hjemmesiden, disse vil i stedet findes som kopi
i forlukafet.
Bertil takkede lauget for god indsats og optræden udadtil, og kom med to morsomme
historier herom.

Både formand og dirigent takkede for god ro og orden under STOR-mødet.

Referent: Steen Billenstein.

Skippere:
Navn Adresse Telefon
Poul Erik Clausen Parkvej 311, Gilleleje 4830 0912
Lars Thomsen Østre Alle 35 B, Gilleleje 4830 1994
Jørgen Nissen Anemonevej 6, Gilleleje 4831 8219
Flemming Bailey Fyrvejen 11, Gilleleje 4830 2423
Finn Nielsen Klokkervang 2, Gilleleje 4871 7878
Kim Villadsen Svend Henriksensvej 26, Gilleleje 4830 2936
Steen Billenstein Birkevang 141, Gilleleje 4836 1320
Peter Sørensen Alfavej 4 C, 2.th., Gilleleje 2580 8962
Klaus Rigger Gilleleje Hovedgade 24, 1.tv, Gilleleje4055 1345
Erik Rasmussen Bakkebjergvej 27 b, Vejby 4871 7076


Næste ældre *Siden sidst*
Forside