Forside

Kort fra Stormødet lørdag den 8. marts 2008


Formandens beretning omtalte årets sejladser, de fleste lange sejladser gennemført, men nogle
blev aflyst, herunder Torekov-turen. Stort set alle aftensejladser var gennemført.

Vilhelm kunne godt ønske sig nye sejl og en ny skydekappe.

Efter beretningen takkede Villy mange gange for Laugets opmærksomhed til hans 75-års-fødselsdag.

Derefter fremlagde ordstyreren, Steen B-A, som også er kasserer, at lauget kontant har 1476,53kr
og på bankkontoen haves 20.231,59 kr.
Der udspandt sig en kortere diskussion om hvad disse penge kunne bruges til, men formanden
fastholdt at disse skulle bruges til mindre bådudgifter, f.eks en fender og lign. således at museet
ikke blev belastet med disse små-beløb.

Flemming påtog sig at være organisator mht klargøring. Vilhelm ville allerede om mandagen blive
sat på land, og rundholter afmonteret til klargøring. Positivt at mange havde meldt sig til at deltage
i forårsklargøringen. Poul-Erik: Husk at rydde op i El-huset bagefter.
Man valgte også at udvide bestyrelsen med Flemming. Tillykke !

Steen B-A ville tage sig af bestilling og salg af trøjer og poloskirt med Vilhelm-logo.

Sejlplanen blev lagt, se denne på hjemmesiden. Nye tilbud vil komme på listen i forlukaf.
Webmaster henstiller at nye ture/tiltag blever meddelt Steen B. snarest

Bertil afsluttede med at sige pæne ord om samarbejdet mellem Museet og Vilhelm-lauget.

Steen /referent /webmaster

Næste ældre *Siden sidst*
Forside