Forside

Stormøde afholdt d. 28-3 09 i Gilleleje sejlklub.


Der var fremmødt ca. 40 medlemmer, hvilket må siges at være fint. Formanden bød
velkommen, og kom med en kort beretning der opridsede 2008 mht. sejladser, stort
set alle planlagte ture blev gennemført.

Det kniber nogen få gange med fremmødet til aftensejladserne, ikke på grund af
skipperne, med medlemmer, men som formanden udtrykte det, det er et tilbud til
vores medlemmer.
Et medlem påpegede dette problem, og spurgte om ikke skipperne kunne lave en tele-
fonkæde, så man i givet fald slap for at køre til ”Vilhelm” hvis ikke den sejlede.
Dette forslag blev diskuteret men der fremkom ikke nogen løsning.

De planlagte ture for i år, blev fremlagt og man havde mulighed for at skrive sig
på, som vanligt vil turbogen blive lagt i forenden af ”Vilhelm”.

Skibet ligger pt. Ved bådbyggeren, der stort set er færdig , der er blevet slået
noget dæk, og en ny bomstol er lavet. Nu skal smeden gennemgå motoren, så alt kan
fungere i den forhåbentlig gode sæson der venter.

Når båden kommer på land vil der her på siden, blive indkaldt til lidt arbejde.
Vi forventer at være sejlklar sidst i april.

Museums foreningens leder Søren Fransen var tilstede og udtrykte sin tilfredshed
med driften af ”Vilhelm” og takkede lauget for deres arbejde med båden og den store
værdi det har for kulturen når vi viser ”Vilhelm” både i Gilleleje og fremmede havne.

Nye sejl er under fremstilling i Thyborøn, der bliver spændende.

Under mødet blev serveret kaffe og en kaloriebombe af en kringle, derpå var lauget
vært med en pilsner, mødet sluttede kl. ca. 16-00.

Med venlig hilsen Klaus Rigger.


Og så kan jeg (Steen B.) tilføje at Jørgen Brenting har tilbudt at sponsorere således
at Vilhelm's hjemmeside får sit EGET NAVN, det vil sige: www.vilhelmskibslaug.dk
- og ikke som nu hvor den 'hænger' under mit eget (s-billenstein/vilhelm/vilhelm.htm).

Både Rigger og jeg takker Jørgen Brenting mange gange.
Overflytning af tekst og billeder til den nye adresse vil ske en gang lige efter påske.
Næste ældre *Siden sidst*
Forside