Forside

Vilhelm Skibslaug afholdt sit årlige Stormøde 19. marts 2011 kl 14:00 i Gilleleje Sejlklub.


Steen Bech-Andersen blev valgt til ordstyrer, og formanden startede med at mindes Lise Strandborg og
John Berg med et minuts stilhed.

Herefter fulgte formandens beretning,
som berettede om Vilhelms store aktivitet, f.eks til Fejø, og TS-årsmøde i Århus, Torekov flere gange og
22 august var Vilhelm til Nyhavn, Her fik vi en præmie, som senere blev omsat til nye gryder ombord.
Vilhelm har også haft flere dagture til Mølle. Senere også til åbningen af Helsingørs Kulturhavn. Vilhelm
bliver overalt godt omtalt. Formanden nævnte at når mange både er samlet, flere både i to-cifret million-
klasse, men det som samler publikums interesse er Vilhelm . Året sluttede med en jule-komsammen.

Mindefondet Kirsten og Fritz Frederiksen har givet 113.000 kr, heraf skal en stor del bruges til en til-
trængt ny motor, en Volvo 55 HK. Motoren monteres gratis af Brdr. Petersen. Gearet kan
genbruges, men skal renoveres. Vilhelm skal have ny ballast. Også et nyt topsejl.

Formanden fortalte endvidere at Vilhelm er støttemedlem til et stort projekt på Bornholm omkring en bark.
Visionerne i Vilhelm er enkle, baseret på enkel ledelse og godt kammeratskab, og trods vore forskellighed-
er, at man har det godt ombord på Vilhelm.
Til det formelle, så har Steen Hansen valgt at trække sig fra styregruppen. Er der andre som 'brænder' ekstra
for at gøre en indsats for Vilhelm, skal de være velkomne. Det kan nås endnu..

På spørgsmål om der var nogle som havde kommentarer til beretningen, så fik Formanden en meget stor ros
for at være god til at skaffe midler og penge til Vilhelm,. Fik også ros fra Museet for at have deltaget i Egns-
spillet i Gilleleje.
Herefter en længere snak vedrørende en ny type skibsskrue, den hvor bladene SELV indstiller sig i den rig-
tige vinkel. Den er af samme årssag meget diesel-besparende under sejlads. Samtidig vil den stille den sig
friktions-fri under sejlads, og Vilhelm sejle som om den ingen motor havde, ligesom i 1888.
Til sidst blev der spurgt til en gammel logbog med billeder. Den vil (jeg webmaster) scanne ind ved lejlighed,
for senere at lægge den op på hjemmesiden.


Herefter en pause hvor vi så en video som var sammenklippet fra flere videoer, nogle optaget af Villy, og her
redigeret af Leo Christiansson. Villy ked af at flere gode bemærkninger var overspillet af harmonikamusik.

Sejlplan blev gennemgået, - se den på siden for Sejlplan.

Klargøring blev planlagt ved Flemming Bailey. Flere frivillige kan kontakte Flemming, mobil 2043 8423.
Tidspunkt for klargøring afhænger af vejret, kontakt Flemming, evt. se her på hjemmeside.

Under div. fremførte den nye formand for Museet rosende ord til Vilhelms Skibslaug, og Frandsen fulgte op.
Hasse er blevet medlem af en harmonikagruppe, spurgte de måtte spille ombord for publikum. (Ja)
Pall ønskede at der på opslagstavlen på kajen ved siden af Vilhelm blev anført hvornår Skibshallerne var åben
samt gerne også en vejledning eller tegningom hvordan man kommer derop. Flemming påtog sig at tegne.

Den formelle del af Stormødet var slut, men for de tilbageblevne var der igen lidt video.

Referat: Steen og webmaster.

Billeder fra Stormødet:

Bestyrelsen


Udsnit af de fremmødte medlemmer set mod WNW.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside