Forside

Stormøde 24 marts 2012

Her følger referat fra stormødet med et enkelte billeder.

Lars Thomsen valgt til ordstyrer.
Formanden startede mødet med at vi minnedes Villy (Eventyr) Jensen's bortgang med ét minuts stilhed.

Formandens beretning:
Vilhelm fik ny motor sidste år, og den har gået virkelig godt.
Den gamle ballast blev fjernet, og i stedet lagt bly ned som fylder mindre. Herved er der en mulighed for at vi kan
sænke dørken ned med ca. 10-15 cm.
Ture:
Prøvesejlads 31 maj ok.
Til Havnsø med Kim 1. juni. Godt vejr for en gang skyld.
Pinsestævne i Nyhavn med Peter Radar, Også en fin tur med ok vejr.
Den 25 juni gik turen til Fejø. MEGET frisk vind, loggede små 9 kn helt Dragør tværs, derefter gik det med 10 kn.
Overnattede i Kalvehave, hvor Edwin og Leif ankom sent og meget våde. Videre til Dybvig til TS-stævne, rigtig
hyggeligt.
Ny besætning og 1 juli afgang mod Gedser, igen meget frisk vind og regn. Overnattede i Gedser.
Fra Gedser mod Sassnitz på Rügen, dårligt sejlvejr, ca. 12 timer uden øl (?!). 2 dage i Sassnitz i øsende regn.
Afgang mod Rønne i frisk vind, 10 timer. Afslapning og byture i Rønne.
Sejlede til Hasle for frokost, købte rødspætter på kajen 10 store for 50 kr.
Rundt nord om øen, ingen plads i Allinge så det blev Tejn med rigtig god behandling af havnefoged, alt gratis.
Ny besætning ankommer, og Tage fylder 78 år, fik en flaske fra lauget.
Videre til Chistiansø. Svanneke og Nexø, hvor vi så det sørgelige projekt Svanen.
Sejlture med Freia. Ankomst til Rønne 13 juni. Klaus ville gerne hjem med sin kone, men Tage ville gerne afmønstre,
så Tage kørte bil og Anni godt til Gilleleje.
Frisk sejlads til Ystad, dejlig tur, overnatning og videre til næste morgen mod Gilleleje, men når kun til Helsingør,
overnatter, og tidlig næste morgen mod Gilleleje til bailey's fødselsdag.
Det blev til ca. 3 ugers sejlads, nogle gode dage, fik også prøvet topsejlet.

Der har været flere mandagssejladser, en tur til Heselø og kikke på sæler.
Træf Fjordens både tog Poul Erik. Ikke meget at berette, har ikke skrevet i logbogen...
9 sept. afgik Vilhelm til Limfjorden, det blev absolut en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt, kun en sejlads
blev gennemført, men den klarede besætningen fint. Ved hjemkomst konstateres en temmelig læk agter,
lænser meget. Op på land og bådebygger på.

Valg
Til bestyrelsesmedlem efter Steen B-A valgtes Brenting. Den store kassebeholdning på godt 200 kr bliver
fremover passet af formanden, som nu også får titlen af "Kassemester".
Formanden takkede Steen B-A. for hans store indsats. En gave bestod i en flaske hvidvin og en whiskey.

Under Evt.
Brenting havde et indlæg om farver. Når Vilhelm ligevel skal have den gamle maling brændt af, ville det være en god
anledning at få den helt rigtige og oprindelige farve på skibet.
Det gælder en lysere grøn på ruf og lysere farve på fribordet.

Ingelise havde 3 hilsner,
Der var hilsen fra TS bestyrelse med tak for Vilhelmlaugets indsats i forbindelse med afholdelse af det nyligt afholdte
medlemsmøde i Gilleleje. (lørdag d. 3. marts i år ). Vi havde sammensat et fint program for dagen, hvor 35 fra hele
landet mødtes ved Vilhelms kajplads, kl. 10,
Besøgte Marineforeningen, som stillede op med kaffe og vodbinderen fortalte lidt om Marineforeningen, dernæst viste
Klaus Rigger rundt på havnen og fortalte om Gillelejes erhvervsvirksomheder.
Lækker frokost i Sejlklubben, med Flemming m. fl. som køkken skrivere, dernæst spadseretur langs stien til Pyramiden,
hvor Pall viste rundt. Tilbage til kaffen i Sejlklubben,så faglige indlæg om galvanisk tæring ved skibsingeniør Arne Borghein
og orientering fra skibsbevaringsfondens formand Ole Vistrup om momsfritagelse for foreningsskibe.Middag og orientering
fra lokalområderne i TS og selvfølgelig :hyggeligt samvær., alt i alt et rigtig godt møde, -takket være Vilhelmlaugets indsats.

Den anden hilsen var fra skipperen fra Bodil af Holbæk, som købte Vilhelms gamle sejl, som meddeler, at han har været
rigtig glad for dem, men at de synger på sidste vers nu!!!!

Den tredje ting var en opfordring til at se (og evt,printe ud ) den nye "Håndbog i vedligeholdelse af træbåde" som ligger til
fri afbenyttelse på www. ts-skib.dk.

Referent samt afskrift af formandens beretning og hilsner ved Ingelise.
/Steen B.

Formandens beretning, forrest ses den afgående Kassemester Steen B-A og gaven for sin indsats.


Fra Stormødet, ca. 25 medlemmer var mødt op.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside