Forside

Bygning af et nyt forruf

Formand Klaus Rigger beretter:

Så er det nye forruf monteret.
Det opstående på ruffet er nu lavet i egetræ, hvor det gamle var fyr eller gran.
Penge til forruffet er blevet doneret af Augustinus Fonden, tak for det !

Der står så tilbage at få bagbords side agter lavet i forsvarlig stand.
Der blev jo monteret en ny pullert sidste år, men det viste sig at nogle planker
ikke havde det godt. Jeg håber på at få et kommunalt tilskud til dette.

Som det kan ses på det ene billede, var det svamp, der i den grad, hurtigt,
angreb bagbord side af ruffet, ikke fordi det gik ud over søsikkerheden,
men det er ikke godt at opholde sig i sådan et “selskab”. Svampen havde
heldigvis ikke angrebet dækket.

Nu forestår der så en kølhalning, hvornår vi kan komme på land vides ikke p.t.

På stormødet skal vi så se på sommerens aktiviteter og planlægge kølhalningen.
Jeg håber mange møder op til en hyggelig eftermiddag med kaffe og kage.
Husk der kan bestilles trøjer og busseronner.

Stormødet holdes lørdag den 29. marts kl. 14:00 i Gilleleje Sejlklub.

Hilsen Rigger


Her ses det gamle ruf fjernet.Det nye ruf under opbygning.Det færdige ruf.Planker i bagbord side som ikke havde det godt ...

Næste ældre *Siden sidst*
Forside