Forside


Om Forårsklargøring af Vilhelm v/ Jørgen Brenting

Så er årets klargøring af det gamle fartøj ved at være på plads. Igen i år med Flemming
Bailey som daglig ankermand. Og igen i år med Bisgaard Subcontracting som uvurderlig
sponsor af maling plus klargøring med bundmaling. Uden Pers velvilje ville lauget være
i knibe.

Mange medlemmer har gjort en indsats under vejs, mens andre - også aktive brugere af
Vilhelm - har været mere tilbageholdende.

Vejret var med os en stor del af tiden. Det blev endnu en gang til mange dejlige dage på
havnen. Jeg har ikke billeder af alle aktive, så Peter Hansen og Flemming Bailey og
Michael Fougt må repræsentere alle.
Peter og Michael maler fribord og Flemming laver et af sine numre.

Tak til de aktive (i alfabetisk orden): Beata, Bjørn Sultan, Claes, Erik Nielsen, Flemming
Bailey, Hannalore, Ingerlise, Jørgen Brenting, Jørgen Nissen, Klaus Rigger, Leif Multi,
Michael Fougt, Peter Hansen, Peter Radar, Poul Erik, Rasmus S. og Tage Nielsen.

God fornøjelse i sommer !
Jørgen Brenting

Her følger billeder fra bådebyggeriet:


Peter i gang med den store rengøring.


Flemming laver numre ...


og Michael balancerer højt på en alt for lille stige ...

Næste ældre *Siden sidst*
Forside