Forside

Beretning Fejø-træffet 2014, af Claes


Skibsdagene blev igen i år afholdt i Dybvig på Fejø med stævnestart mandag den 7 juli.
Vi var 5 mand, der tog af sted lørdag den 5. juli: Skipper var Klaus Rigger, desuden
deltog Jes (Riggers søn), Henrik, Tage Nielsen og Claes Wernersson.

Vi stævnede ud kl. 7 morgen og havde besluttet at gå ned gennem Øresund, idet vinden
den vej var mest gunstig. Vi måtte dog gå udelukkende for motor indtil vi skulle krydse
Køge Bugt, hvor vi fik vinden ind fra sydøst, så vi satte sejlene, som støtte for den friske
vind. Vi overnattede i Rødvig, hvor skipper serverede stegte ål.

Søndag tidligt af sted ned gennem Bøgestrømmen. Indkøb ved Masnedø. Så videre til
Fejø gennem det grunde farvand, hvor sømærkerne måtte bruges flittigt. Vel fremme i
Dybvig Havn opdagede vi, at havnen allerede var fyldt godt op med TS-skibe, så vi fik
kringlet os ind på en noget skæv placering halvvejs ude i udløbet fra inderhavnen. I alt
var der vist 25 skibe fra TS.
Hyggelig aften med snak med bekendte og egen aftensmad.

Finn, hans datter og hendes søn deltog hele ugen. De var selv kørt herned og sov i telt.

Tirsdag skiftede Vilhelm mandskab:
Peter Radar og søn Rasmus, Hasse og Multileif ankom til Kragenæs i bil, lod bilen stå
og tog færgen over til Fejø. Rigger, Yes og Henrik afmønstrede og kørte bilen hjem til
Gilleleje. Peter var herefter skipper på resten af turen. Vi var nu 6 mand ombord og
Rasmus foretrak at sove nede i motorrummet.

Selve træffet forløb efter denne skabelon: madhold blev oprettet og morgenmad var klar
hver morgen 8-9. Her smurte man også madpakker til frokost og kl. 18 (eller hvornår nu
maden ellers var færdig) fik vi aftensmad.

Der var hver dag planlagt aktiviteter. Bl.a. deltog Claes i den praktiske del af dueligheds-
prøven sammen med 16 andre, hvilket betød 5-6 timer daglig med motorlære og praktisk
sejlads (havnemanøvrer, mand over bord mm.) og knob, stik og vigeregler.

Der var megen faglig snak og øvelse bl.a. vedr. kalfatring og havnemanøvrer for alle.
Stævnet var orienteret mod de unge, så der var planlagte sejladser, hvor de unge sammen
med nogle af de garvede skippere fik lov at afprøve deres evner på de store træskibe.
Børnene skulle bygge tømmerflåder med olietønder eller fendere som pontoner. Det blev
til et par flotte flåder, hvor især også mændene var ivrige medbyggere.

Om onsdagen gik turen til Femø (udtales lokalt som 5-ø). Der var lidt for meget vind til
de mindste skibe, men Vilhelm deltog og vi fik flere passagerer med. Undervejs havde
vi en fornøjelig vandkamp med nogle af de andre skibe.

Fredag var der eksamen i duelighed (alle bestod) og sejlads med tømmerflåderne. Om
aftenen festmiddag (stegt flæsk i lange baner) og hyggeligt samvær.
Der var i øvrigt hver dag fællessang, guitarspil og baljebas og fortællestafet om aftenen.
Vi havde flot vejr hele ugen.

Lørdag havde Vilhelm-mandskabet lovet at tage det store telt ned og Finn sørgede for
en masse kørsel med forskelligt grej og returvarer til købmanden. Vi måtte desuden vente
længe på at få tanket diesel, så vi kom først af sted ved 11-tiden.
Hjemturen foregik vest om Sjælland. Vi havde en del modstrøm, så vi måtte opgive at nå
vores mål, Ballen på Samsø. I stedet gik vi ind i Kerteminde, hvor vi lige nåede at lave
nogle indkøb. Det blev til et hurtigt måltid (forloren skildpadde) og så til køjs.

Afgang tidligt søndag morgen og fin sejlads op gennem Storebælt, gennem Snekkeløbet
og herefter østover til Gilleleje, hvor vi ankom ved ti-tiden.
Alt i alt en rigtig god tur.

Claes


Rigger udpeger den rette kurs for Jes efter at vi har rundet Kronborg.


4 Tage, Henrik, Jes og Rigger på agterdækket.


10 Vi ligger udenpå trawler i Rødvig.


12 Rigger svinger stegepanden med de stegte ål.


17 Rigger præsenterer Vilhelm for de øvrige stævnedeltagere.


19 Havnen var tæt pakket med TS-skibe.
22 Carsten fra TS demonstrerer havnemanøvrer med sin lille model.


26 Tage, Hasse, Ingelise og Finn nyder morgenmaden.


33 Det gode vejr nydes, mens vi synger morgensang.


41 Børnene havde gode muligheder både oppe på skibene og nede i vandet.


42 Et hold duelighedselever er oppe til eksamen.


43 En af de stolte tømmerflåder afprøves og trimmes af en flok skibsvante børn.


49 Claes styrer Vilhelm op gennem Storebælt.


51 Multileif med Hasses barske skibshund.


55 Peter og Rasmus har fået pejlet Kerteminde om bagbord.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside