Forside

Træf Fjordens både, af Rigger, Foto Claes


Det traditionsrige stævne ”Træf Fjordens både” blev dette år henlagt til Gilleleje.
Det er jo lidt af en satsning, Nordkysten er ikke fjorden, og som navnet antyder, er
fjordens både,---fjordbåde.
Nogle af ringe størrelse, så det var med spænding vi ventede på hvor mange både der
ville nå frem til Gilleleje. Der blev tilmeldt 23 fartøjer og 17 nåede frem, så det må
siges at være godt.
Desværre var der afbud fra sejlmageren Helle fra Georg Stage og smeden fra Frede-
riksværk lagde sig syg lørdag morgen, det var der jo ikke noget at gøre ved.

Vejret lørdag, var temmelig frisk, så en planlagt sejlads måtte aflyses, men mange
benyttede så tiden til besøg på vores skibsmuseum og en del gik til fyret. Det blev
en rigtig god oplevelse var tilbagemeldingen.

Jan Ferdinansen åbnede stævnet med en god tale kl. 10.00 derefter var der gang i Per
Rømers gamle skibsmotorer hvilket tiltrak mange tilskuere, Bjarne vodbinder stod på
kajen og bødte garn, det var sandelig populært, der blev stillet utallige spørgsmål
til fagmanden, et event der kan anbefales til andre stævner.

Der blev dækket op i teltene bag Havhøkeren, små hundrede mennesker blev forsynet
med gode bøffer og exelent tilbehør, der blev spist godt til tonerne af Rynkevriderne
og selvfølgelig lidt god rødvin og øl fra fad.

Søndag, efter morgenmad, blev der holdt lidt taler m.m. og stafetten, den gamle spryd-
stage, blev overgivet til næste års arrangør Holbæk.

Jeg vil slutte med at takke alle medhjælperne, og vores sponsore og konkludere at det
var et godt stævne.

Klaus Rigger.


Foto: Claes

Per Rømer forklarer om en af de gode gamle skibmotorer.


- og Bjarne 'Vod' har travelt med at vise hvordan ...


- i mens kommer Vilhelm sejlede ind med et helt jazz-orkester


Madsen skærer lækkert kød ud til aftensmaden
- og der bliver rigtig gået til den !

Næste ældre *Siden sidst*
Forside