Forside

Referat fra Stormødet 12. marts 2016


Stormødet startede med Flemming B. meddelte at Klaus Rigger, formanden, var syg med
lungebetændelse og overlod herefter ordet til næstformanden Jørgen.

Jørgen åbnede mødet med at fortælle Vilhelmslauget som gav smørrebrød og en kop øl
alle deltagerne. 25 medlemmer ud af 308 var mødt i dag.

Og Erik Rasmussen som mistede livet i Østersøen, blev her mindet med ét minuts stilhed.

Beretningen
Vilhelm sejler fortsat hver mandag. Jørgen og andre sejler enkelte onsdage. Fremover vil
man gerne have nye skipperemner. Claes blev nævnt.

Brenting vil gerne trække sig ud af bestyrelsen. Claes blev indvalgt i stedet.
Samtidig blev der ønsket velkommen til nye medlemmer: Erling Jørgensen, Kirsten Marie
Overbeck og Steen-Birger Aagaard.

Ture:
Jørgen fortalte om Helsingørturen, også kaldet Sundtold Marked var vellykket. For at gøre
reklame for Vilhelm som skib der sejlede med kartofler, blev der solgt over 100 kg kartofler.

Claes fortalte om Fejøturen, her en hel uge med mange arrangementer.
Fjordens Skibe som denne gang gik til Holbæk. Specielt om en flot sejlads langs nordkysten
hvor Tage tog billeder, men at han havde svært med at følge med i sin bil fra udkikspost til
udkikspost !
Tilsidst fortalte Claes om besøg i Torekov hvor de altid bliver godt modtaget.
Et samarbejde med Røde Kors blev også omtalt, hvor man her lokalt sejlede med 12-13 unge
børn.
Beretningen blev godkendt (med klapsalver).

Klargøring
Flemming vil kontakte de tilmeldte som havde givet tilsagn om at hjælpe til med klargøring
af Vilhelm. Det bliver en nem omgang, kun lidt slibe og malearbejde + nye zinkanoder.
Brenting kontakter Bisgaard for maling.

Turplan
Turplan blev gennemgået, og kan ses under 'Sejlplan' her på hjemmesiden. Skippere opfordres
til at kontakte webmaster Steen B. for eventuelle ændringer og nye tiltag.

Forslag
Et flertal gik ind for at Ingelise kunne deltage i en maritim konferrence hos MS (Museet for
Søfart) med mange spændende emner, samt for at udbygge kontakter, for et beløb af 1500 kr

GSK v/Susanne vil åbne for at Vilhelmlaugets medlemmer kan deltage i GSK-udflugt til Museet
for Søfart i Helsingør den 10. april.

Eventuelt køb af forskelligt tøj med Vilhelm-logo, da kontakt Rigger.

Der var ingen punkter under 'Evt.'. Jørgen takkede til sidst for god ro og orden.

/Steen B. (Webmaster) referent.


Smørrebrød gør godt.


- og en kop øl er heller ikke dårlig...


Bestyrelsen (Webmaster beklager at billederne er utydelige)

Næste ældre *Siden sidst*
Forside