Forside

Referat fra Stormødet afholdt i Gilleleje Sejlklub 23. marts 2019


Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer.
Sidste år blev der holdt følgende sejladser:
Pinsestevne til Helsingør
6-8 lørdagssejladser.
En sjov bryllupstur med et amerikansk ægtepar
3-4 ture med urner
26. juli en tur Fyn Rundt med Radar-Peter.

Formanden berettede videre at økonomien er ok.
Vi har været fri for storme og andre uheld. Båden er tæt, endda meget tæt.
Det er blevet vanskelig for 'ældre medlemmer' i forbindelse med klargøring af Vilhelm,
at komme op og ned på høje stiger.
Så vi har i år entreret med Bisgaard med klargøring af Vilhelm til en rimelig pris .
Stormødet var helt enig i at det var det man ville gøre fremover.

Derefter gik man i gang med Sejlplanen. Se denne i menuen 'SejlPlan'
Claes sejler mandagssejladserne sammen med Henrik og Bailey.

Steen B. havde et indlæg om at tiden og af hensyn til vort omdømme udadtil er, at man
bør benytte redningsveste. Dels er det mange mennesker på kajen som kikker på os når
vi sejler ud og ind af havnen. For ikke at tale om hvis vi mister en mand undervejs (!)
Uha ...

Frandsen takkede alle i Vilhelmslauget for den indsats er blevet udført i det forgagne år
og som er med til at holde en vigtig historisk aktivitet i live.
Frandsen 'reklamerede' også for den nye udstilling om en gammel jolle som blev fundet,
og nu er blevet renoveret og er med til at fortælle historien fra krigens tid hvor den var med
til at transportere flygtninge ud til fiskerbåde, som igen fortsatte til Sverige.

Til sidst fik vi lynhurtig sammensat et 'skippermøde' med Frandsen, hvor vedtægten omkring
sejlads med gæster blev diskuteret. Frandsen ville gå videre med den ændring i vedtægten
at sejlads med gæster bliver gjort lovlig, således at forstå at gæster ikke skal være medlem.
Det betyder at vi meget lettere kan øge tilgangen til Vilhelmslauget: Kom med ud på en tur,
se hvordan vi har det bla, bla, bla ... - uden at de absolut skal være medlem først.

Ref.: Steen B.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside