Forside

Referat fra Stormødet 11. marts 2017

Året 2016 var et ganske normalt år for vores skib og besætning, der har ikke været
noget ud over det sædvanlige, det skulle da lige være at Claes Wernersson blev
godkendt til skipper.

Årets første tur var en trist rejse, vores gode ven Carsten Lorentzen døde først
på året, og efter ønske blev hans aske strøet over havet.

Det blev en kort og ikke speciel god kølhalning da vi var i tidsnød. Vi afventede
et svar fra Skibsbevaringsfonden, for om vi kunne få et tilskud til et ny skandæk,
og dette trak i langdrag, da man fra Sbf. ønskede nogle ændringer på skibet, som
vi ikke umiddelbart kunne acceptere. Sagen opfølges løbende.

Der blev sejlet til Nakskov for at deltage i Træskibs Sammenslutningens årlige
generalforsamling. Det blev en våd og blæsende tur, og Vilhelm måtte efterlades
i Dragør på hjemturen, men dagen efter blev den sejlet hjem af en ny besætning.

Der har været 8-10 aften sejladser samt nogle få onsdags ture. 4 urne nedsættelser
har vi udført.

Den 9. juli gik turen til Fejø som vanligt, det er altid hyggeligt med Træskibsdage
på øen, der blev skiftet besætning ca. midtvejs.

Den 18. august blev det en dejlig tur til Mølle, vi var 11 afsted i fint vejr, og efter
en gåtur i Mølle indtog vi en solid frokost på havnen, det er en tur der bør gentages.

Den 19. august deltog vi i Sundtoldsmarked i Helsingør, hvor vi også solgte kartofler.
Dette arrangement har potentiale til noget rigtigt godt, der er lige nogle ting der skal
finpudses.

Den 28. august deltog vi i indvielsen af Ofelia kaj i Kbh. det er et events vi også i
år er inviteret til.

Den 19. september deltog Museets bestyrelse i en skøn sejlads til Hornbæk hvor vi
spiste frokost på kajen, jeg tror alle havde en god dag og nød sejlturen med Vilhelm,
det for nogen var første gang man var på skibet.

Året sluttede med sejlads med julemanden, men der stod en kuling fra Nord, så vi
måtte snyde lidt, jeg fortalte børnene at julemanden lå og sov i forenden på Vilhelm,
udmattet af en hård sejltur til Gilleleje, han blev dog vækket af børnene, så det
endte godt.

Der har ikke været stor tilfredshed med vore Vilhelm tøj, det kryber for meget og
misfarves. Derfor har jeg fået nye prøver på en bedre kvalitet, lidt dyrere, men sådan
er det jo.

Jeg håber på et godt Stormøde og ser frem til at møde nye medlemmer og få en positiv
dialog om brugen og vedligeholdelsen af vores dejlige Vilhelm.

Formandsberetning 2017. /Klaus Rigger.


Ved stormødet i Gilleleje Sejlklub var der mødt 28 medlemmer op, og det blev et godt
møde hvor snakken gik lystigt under kyndig ledelse af Lars T. Thomsen.

Sejlplan og kølhaling blev drøftet og planlagt. Desuden blev der præsenteret de nye
Vilhelm trøjer, og der blev bestilt en del.

De faste ture med Vilhelm er som følger :
TS-stævne i Hobro. Den 2. til 4. juni. Skipper Peter Radar.
Vild med vand. Ved vores faste plads i havnen. 10. juni. Alle velkomne.
Skibsdage på Fejø. Den 10. til 14. juli. Skipper Rigger.
Sundtoldsmarked i Helsingør. 19. august til 20. august. Skipper Jørgen Nissen.
Kulturhavn København. Den 28. til 30. august. Skipper Claes Wernersson.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside