Forside


Stormøde afholdt i Gilleleje Sejlklub lørdag d. 17 marts 2018Formandsberetning 2018. /Klaus Rigger.

Formanden bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer, så et STORT møde blev
der ikke tale om, vejret har nok spillet ind da, det blæste en stiv kuling med frost fra
nordøst.
Formanden havde ellers været forudseende og købt lidt til at varme snuden med.

Status for Vilhelm blev gennemgået og ved selvsyn kunne man bagefter se Vilhelm
over på Bådbyggeriet. Alt ser lidt rodet ud, men vi håber på at om en måneds tid at
Vilhelm kan køres ud af byggehallen.

Det er før oplyst at en fond har ydet Vilhelm et beløb på 150.000 kr. til udbedring af
skandækket, vi må så håbe at det holder.
Jeg har yderligere ansøgt kommunale fonde om tilskud til at erhverve en redningsflåde
mere, i paksæk, så den kan bringes ombord når vi er mange ombord.
Dette beror blandet andet på, at vi har sejler nogle ture for kommunen, noget vi gerne
vil fortsætte med.

Året startede med TS pinsetræf i Hobro, det kunne vi ikke, for det første var båden ikke
færdig, og så er der langt til Hobro i åben båd.

Vi har bistået med 3 urne sønedsætninger, sejlet 15 mandags og lørdagssejladser.

Gilleleje Museums bestyrelse var med på en tur til Hornbæk hvor vi var vært ved en
lille frokost på kajen.

Den traditions rige Fejø tur er aflyst, man vil komme med et nyt oplæg, et nyt følger
senere, følg på FB, vilhelmskibslaug.

Det blev vedtaget at købe 2 nye brandslukkere, de nye smarte der ikke fylder meget.
Der skal laves ny lugepresenning og dække til kompashus og redningsflåde, farven er
vedtaget.

Planlægning af ture i år.
17-20 April. Pinsetræf i Helsingør. Skipper Finn Nielsen
9 juni. Havnens dag, Vild med vand. Tovholder Klaus Rigger
9-13 juli Skibsdage under sejl.Skipper Peter Sørensen
22-28 juli Fyn rundt. Skippere Claes W og Peter S.
17-19 August. Træf Fjordens både i Holbæk. Skipper Klaus Rigger.

Tovholder angående klargøring. Claes Wernerson.

Næste ældre *Siden sidst*